Blogia
A 21 ESCOLAR BIO-QUIM CHIVITE

Xogos de Xeometría 1º ESO Matemáticas

Xogos de Xeometría 1º ESO Matemáticas

Aplicación con xogos divertidos para aprender xeometría

Está estructurada en catro leccións:

Lección 1 : Polígonos, concavidade-convexidade, clasificación.

Lección 2: Triángulos, características, clasificación. Triángulo Rectánfgulo. Teorema de Pitágoras.

Lección 3: Triángulos, elementos característicos.

Lección 4: Cadriláteros, clasificación. Perímetros e áreas. Teorema de pitágoras (demostración).


Este xogo pode usarse en calquera ordenador provisto dun navegador (Internet Explore, Netscape, Safari …) e o único requerimento é que teña instalado Flash Player 6.0.

Empeza o programa cunha presentación estilo “Guerra das Galaxias” e hai un xogo ao acabar cada lección. Un personaxe galáctico, Tobor, vainos guiando nas leccións e nos xogos. O xogo dispón dun contador de puntos, que, partindo de 100 suma ou resta segundo os acertos ou os fallos. Nalgún exercicio/xogo tamén hai contador de tempo.

0 comentarios