Blogia
A 21 ESCOLAR BIO-QUIM CHIVITE

BIOELEMENTOS E AUGA

1.       Observa a seguinte táboa do contido en auga nos diferentes órganos do ser humano, e trata de razoar o sentido biolóxico de dita distribución:

-          Cerebro         86%

-          Sangue           79%

-          Músculos      75%

-          Fígado          70%

-          Cartílagos     55%

-          Osos            22%

-          Dentes          10%   

2.       Relaciona mediante frechas os seguintes elementos minerais coa función que realizan:

-          Ferro           Deposítase nos osos

-          Flúor           Compoñente da molécula de hemoglobina  

-          Fósforo       Localízase  nos dentes e osos

-          Calcio          Necesario para el tiroides

-          Iodo            Compoñente do ADN

3.       Define os seguintes térmos: oligoelemento, biomolécula, plasmólisis, turxencia. 

4.       ¿Por que a auga é o disolvente universal?

5.       ¿Por que decimos que a auga é un dipolo? ¿Cales son as consecuencias da súa estructura dipolar?. 

6.       ¿Que é unha disolución amortiguadora o tampón?;  ¿cómo actúa?.

7.       Completa a seguinte taboa, na que se relacionan as propiedades físico-químicas da auga coas súas funcions biolóxicas.

 

PROPIEDADES FISICO- QUÍMICAS

FUNCIÓN BIOLÓXICA

 

Gran poder disolvente.

 

 

Alta reactividade química.

 

 

Alto calor específico.

 

 

Elevado calor de vaporización.

 

 

Maior densidade en estado líquido que en forma de xeo.

 

 

Tensión superficial elevada e gran cohesión interna.

 

 

0 comentarios