Blogia
A 21 ESCOLAR BIO-QUIM CHIVITE

Ciencias Naturais

Ciencias Naturais

CIENCIAS NATURAIS

1º ESO

CURSO 2013 - 2014

Temas: 1- O Universo, Sistema Solar. 2-. Planeta Terra; As capas da Terra 3-. Os seres vivos: En Pdf , en flash. Os seres vivos II: En pdf ou en flash; Os seres vivos esquema 4-. Os vertebrados I pdf   o flash ; Os Vertebrados II Pdf o flash. Os vertebrados esquema  5-. Os invertebrados. Os invertebrados esquema 6-. As Plantas I, As Plantas II e os Fungos.flash. As Plantas e os Fungos esquema. 7-. 8-. Atmosfera terrestre; Atmosfera terrestre esquema 9-. 10-. Minerais , Minerais esquema 11-.As RochasRochas esquema 12-. 13-. 14- .

 

Pendentes: Boletín nº 1, Boletín nº 2, Boletín nº 3.   

Datas: entrega de traballos, recollida e probas.    

Programa de reforzo e Recuperación de pendentes

  

Exames: 1ª Avaliación. 2ª Avaliación .con pautas de correción. 3ª Avaliación.

Modelo de examen. Pautas de correción. Examen resolto.

 

PROGRAMACIÓN. CURSO 2013-2014

Contidos Mínimos. Mínimos esixibles

Elementos avaliables.Datas de Avaliación

Sistema de cualificación. Métodos e sistema

 

PRÁCTICAS DE LABORATORIO:  1- Material de laboratorio. 2- Partes da lupa binocular   3-Partes do microscopio   4- Utilización do Microscopio. 5- Observación dunha preparación. 6-  Tinción de Células vexetais. 7- Estomas dunha planta .  8- . Identificación de rochas. 9.- Propiedades dos minerais. 10-. Separación de mesturas. 11-.

 

Recursos.

Exposición de cogumelos : fotos e vídeo

Galería de Pastor Santamarina. sobre plantas e cogumelos

1- Peces de interés comercial 2- Percebes3- 4-

 

Actividades previstas.

 

2º ESO

         CURSO 2013 - 2014

      Temas:  

 Pendentes: Boletín nº 1, boletín nº 2, Boletín nº 3,

Datas: entrega de traballos, recollida e probas.    

               Programa de reforzo e Recuperación de pendentes

      Exámenes. EXAME MODELO 2º C. NATURAIS 1º TRIMESTRE

      

      Programación.Curso  2013-2014

    Contidos Mínimos. Mínimos esixibles.

          Elementos avaliables. Datas de avaliación.

         Sistema de cualificación. Curso 2013-2014

 

 PRÁCTICAS DE LABORATORIO:  1- Material de laboratorio. 2- Partes da lupa binocular   3-Partes do microscopio   4- Utilización do Microscopio. 5- Observación dunha preparación. 6-  Tinción de Células vexetais. 7- Estomas dunha planta .  8-

       Recursos: 1- Fauna ibérica    2-

PCPI

    CURSO 2013 - 2014

      Temas: 

      Exámenes.

      Programación.Curso  2013-2014

          Elementos avaliables. Datas de avaliación.

         Sistema de cualificación. Curso 2013-2014