Blogia
A 21 ESCOLAR BIO-QUIM CHIVITE

GLÍCIDOS

1.       Analoxias e diferencias entre  amidón e celulosa, en canto a súa: composición, estructura e funcións.

 

2.       Explica a importancia biolóxica dos seguintes glícidos: glicosa, ribosa, celulosa e ribulosa.

 

3.       Agrupa de tres en tres mediante unha frase os seguintes térmos: glicosamina, celulosa, pentosa, sorbitol, anemia, celobiosa, aminoazúcar, polialcohol, glicosa,  Fe, arabinosa, hidrólisis, hemoglobina, estreptomicina, levógira.

 

4.       ¿Sinala a  diferencia entre un enlace monocarbonílico e un dicarbonílico?.

 

5.       Sinala as diferencias existentes entre homopolisacáridos y heteropolisacáridos. Clasifica os seguintes polisacáridos según a súa estructura e función.

6.       Pregunta de frase de verdadeiro/falso

 • O glicóxeno é un polisacárido de reserva animal.
 • A auga ten un calor específico moi elevado.
 • As moléculas de auga  únense mediante pontes de hidróxeno.
 • Os sistemas tampón sirven para manteñer o pH constante.
 • A amilopectina é unha forma estructural do amidón.
 • Os polisacáridos son polímeros de sacarosa.
 • Os oligoelementos son as unidades dos aligómeros.
 • Os homopolisacáridos son polisacáridos propios da especie humana.
 •  A ósmose é o paso de ions a través dunha membrana semipermeable.
 • A celulosa é unha glucoproteína.
 • A rotura dun enlace químico por medio da auga chámase hidrólise
 • A celulosa é un compoñente do esqueleto dos vertebrados.
 •  A lactosa é un polisacárido moi abundante no leite.
 • O enlace O-glicosídico fórmase ao se uniren dous monosacáridos.

 

0 comentarios