Blogia
A 21 ESCOLAR BIO-QUIM CHIVITE

Bioloxía

 

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA

3º ESO

CURSO 2011 - 2012

     Temas:  

       PendentesBoletín nº 1, boletín nº 2, Boletín nº 3,

  Datas:  entrega de traballos, recollida e probas.

              Programa de reforzo e Recuperación de pendentes

      Exámenes

      Programación. Curso 2011-2012

 Contidos Mínimos. Mínimos esixibles.

      Elementos avaliables. Datas de avaliación.

       Sistema de cualificación. Curso 2011-2012

      PRÁCTICAS DE LABORATORIO: 1.- Recoñecemento de nutrintes nos alimentos. 2.-

      Recursos:   2-

 4º ESO

CURSO 2011 - 2012

     Temas: TEMA 1,

Pendentes: Boletín nº 1, boletín nº 2, Boletín nº 3,

Datas: entrega de traballos, recollida e probas.  

        Programa de reforzo e Recuperación de pendentes

      Exámenes  

      Programación. Curso 2011-2012

 Contidos Mínimos. Mínimos esixibles.

      Elementos avaliables. Datas de avaliación.

       Sistema de cualificación. Curso 2011-2012

      PRÁCTICAS DE LABORATORIO:

      Recursos:   2-

       Páxinas Webs interesantes:  Enxeñería xenética

Curso 2010-2011

      Recursos: Tema 1, Terma 2, Tema 3, Problemas de xenetica, Tema 4, Tema 5,

       Tema 6 ,Tema 7   Tema 8 y 9   Tema 10

1º BACHARELATO.

     Curso 2012-2013

       BIOLOXÍA

     Temas: TEMA 1, TEMA 4

     Actividades: Tema 10

      Pendentes.

         Programa reforzo de pendentes.


       Programación. Curso 2011-2012

       Minimos esixibles. Curso 2011-2012

       Sistema de cualificación. Curso 2011-2012

 PRÁCTICAS:

         1.Identificación de minerales: Clave dicotómica. Propiedades dos minerais

         2.-Identificación de rocas. Clave dicotómica. Características das rochas. ,

         3.- Observación das células da mucosa bucal. 4.- Observación de bacterias.

         5.- Observación de microorganismos de auga doce. 6.-  7.-

 

Curso 2010-2011

               Boletin exercicios:

Preguntas: tema 1, tema 2, tema 3, tema 4,  tema 5 , tema 6, Tema 7, Tema 8,Tema 9,Tema 10,

Tema 11  Tema 12  Tema 13 Tema 14  Tema 15

PRÁCTICAS DE XEOLOXÍA

  1. Identificación de minerales: Clave dicotómica. Propiedades dos minerais
  2. Identificación de rochas. Clave dicotómica. Características das rochas.

Contidos Mínimos: Mínimos esixibles.

Recursos:Tema 5

Curso 2008-2009

Boletin exercicios: 1º Clasificación dos seres vivos e funcións vitais das plantas.

Recursos: 1º Animación sobre a transpiración nas plantas.

  

2º BACHARELATO.

Curso 2011-2012

      BIOLOXÍA

      Pendentes.

         Programa reforzo de pendentes.


       Programación. Curso 2011-2012

       Minimos esixibles. Curso 2011-2012

       Sistema de cualificación. Curso 2011-2012


Curso 2009-2010

Traballos: Bioelementos, glúcidos e lípidos

Boletíns:1º Problemas de xenética: Boletín -1; Boletín -2; Boletín 3 inmunidade.

Exames:

Páxinas Webs: Moléculas; genoma;

Recursos: Replicación do Adn, mitose, meiose, fotos mitose de cebola.

Curso 2008-2009

1º avaliación.     2º avaliación    3º avaliación

Metabolismo. Preguntas de selectividad.

Recursos: Replicación do Adn, mitose, meiose, fotos mitose de cebola.

0 comentarios